Vòng Cố Định Mũi Bò

Xuất xứ : PKT

Vòng dùng để xỏ vào mũi bò cố định và điều khiển bò.

Chất liệu : được làm từ đồng thau

Danh mục:

Vòng Cố Định Mũi Bò

Xuất xứ : PKT

Vòng dùng để xỏ vào mũi bò cố định và điều khiển bò.

Chất liệu : được làm từ đồng thau

Vòng Cố Định Mũi Bò
+ +