Vòng Cố Định Mũi Bò

Xuất xứ: PKT

Danh mục:

Vòng Cố Định Mũi Bò

Xuất xứ: PKT

Vòng dùng để xỏ vào mũi bò cố định và điều khiển bò.

Chất liệu: được làm từ đồng thau

Vòng Cố Định Mũi Bò
+ +