Trui đầu lớn 18mm, inox, đầu nhỏ 15mm, dùng điện 200Wx200V

Xuất xứ : EU

Danh mục: