Trui đầu lớn 18mm, inox, đầu nhỏ 15mm, dùng điện 200Wx200V

Xuất xứ: EU

Danh mục:
Trui đầu lớn 18mm, inox, đầu nhỏ 15mm, dùng điện 200Wx200V
+ +