Troca cán dao mổ bằng inox, cán gỗ, cán inox

Xuất xứ : PKT

Danh mục: