Thùng vận chuyển tinh 20L

Xuất xứ: PRC

Dùng bảo quản và vận chuyển tinh trong quá trình thụ tinh nhân tạo cho heo

Thùng vận chuyển tinh 20L

Xuất xứ: PRC

Dùng bảo quản và vận chuyển tinh trong quá trình thụ tinh nhân tạo cho heo

Đặc điểm:

Chất liệu: nhựa PP

– Thể tích: 20L

– Cân nặng thùng (Rỗng): 3,5kg. Sức chứa 18kg

– Diện tích thùng rỗng bên ngoài: 440x270x310mm

– diện tích thùng rỗng bên trong: 375 x215x245mm

– Thùng đá nặng: 67kg

– Thùng đá 20L bao gồm: 400mlx8 chai đá, mỗi chai 0,4kg

Thùng vận chuyển tinh 20L
+ +