Thiết bị khử sừng bò 230V

Xuất xứ : EU

Danh mục:
Thiết bị khử sừng bò 230V
+ +