Thẻ Tai Heo

Xuất Xứ : PRC

  • Gắn thẻ tai cho tất cả các cá thể trong đàn giống
  • Được làm từ nhựa TPU giúp giữ được sự bền, đẹp và không ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết, tự nhiên bên ngoài.
  • Thẻ tai không in số bà con có thể tự viết kí hiệu, số riêng để phân biệt trong đàn .

Thẻ Tai Heo

Xuất Xứ : PRC

  • Gắn thẻ tai cho tất cả các cá thể trong đàn giống
  • Được làm từ nhựa TPU giúp giữ được sự bền, đẹp và không ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết, tự nhiên bên ngoài.
  • Thẻ tai không in số bà con có thể tự viết kí hiệu, số riêng để phân biệt trong đàn .

Quy cách  : 100 bộ/túi

Lý Do Đeo Thẻ Tai Cho Vật Nuôi:

  • Gắn thẻ tai nhằm mục đích đánh dấu các con vật đã tiêm thuốc, tên vật nuôi, dòng giống …
  • Truy xuất nguồn gốc vật nuôi
  • Phân biệt các con vật có đặc điểm tốt để làm giống