Thảm cao su

Xuất xứ: PRC

Hỗ trợ lót sàn trống trượt trong việc giữ vững giá nhảy và an toàn khi heo nọc nhảy lấy tinh.

Lót chân cho heo thoải mái trong quá trình lấy tinh

Kích thước: 150x100x22mm

Thảm cao su giá nhảy cho heo

Xuất xứ: PRC

Hỗ trợ lót sàn trống trượt trong việc giữ vững giá nhảy và an toàn khi heo nọc nhảy lấy tinh.

Lót chân cho heo thoải mái trong quá trình lấy tinh

Kích thước: 150x100x22mm

Các bước tiến hành lấy tinh cụ thể:

1. Chuẩn bị ô chuồng sạch sẽ.

2. Vệ sinh heo sạch sẽ.

3. Đuổi heo lên ô tập.

4. Cho heo làm quen với giá nhảy.

5. Gọi heo nhảy giá.

6. Kích thích heo hưng phấn: dùng tay xoa bóp dương vật cho heo.

7. Cho heo ngửi mùi dịch âm hộ của nái lên giống.

8. Tiếp tục xoa bóp dương vật cho heo , tinh ra lấy cốc hứng tinh.

9. Ghi chép lịch tập luyện vào sổ.

10. Kiểm tra, đánh giá chất lượng tinh.

Thảm cao su
+ +