Roi Đuổi Heo

Xuất xứ: PRC

Roi đuổi heo còn gọi là cây lùa heo dùng để đập vào mông lợn lùa heo vào chuồng hoặc khu vực tập trung theo ý muốn.

Roi Đuổi Heo

Xuất Xứ: PRC

Roi đuổi heo còn gọi là thanh lùa heo dùng để đập vào mông lợn lùa heo vào chuồng hoặc khu vực tập trung theo ý muốn.

Được thiết kế dạng lá xếp chồng lên nhau. Khi đập vào mông heo, sẽ phát ra tiếng kêu, tác động vào thính giác giúp heo nghe lời khi di chuyển.

Không dùng điện, k gây ảnh hưởng đến tâm lý heo.

Không gây đau đớn cho heo, nhưng dễ dàng điều khiển heo.

Kích thước: 49 x 4.6cm.

 

Roi Đuổi Heo
+ +