Núm Uống Impex 10024

Xuất Xứ : Impex Hà Lan

  • Sử dụng cho gà thịt/gà hậu bị
  • Sử dụng chung với chén hứng
  • Lưu lượng nước 70 ml/phút.

Núm Uống Impex 10024

Xuất Xứ : Impex Hà Lan

  • Sử dụng cho gà thịt/gà hậu bị
  • Sử dụng chung với chén hứng
  • Lưu lượng nước 70 ml/phút.
  • Sử dụng ren vặn
  • Núm được làm bằng Inox, vỏ ngoài bọc nhựa.
  • Chốt đầu núm quay 360 độ
  • Có thể kiểm soát lưu lượng nước ở đầu núm uống

Hệ thống uống Impex phù hợp cho nhiều loại gia cầm khác nhau : gà thịt, gà đẻ, gà giống, giúp tiết kiệm, vệ sinh dễ dàng. Hệ thống nước khép kín , giúp cho việc giữ gìn vệ sinh có kết quả tốt nhất cho môi trường khép kín của trại . Luôn luôn đủ nước qua toàn bộ bề mặt sàn.