Núm Uống Impex 10024

Xuất Xứ: Impex Hà Lan

Sử dụng cho gà thịt/gà hậu bị

Sử dụng chung với chén hứng

Lưu lượng nước 70 ml/phút.

Núm Uống Impex 10024

Xuất Xứ: Impex Hà Lan

Sử dụng cho gà thịt/gà hậu bị

Sử dụng chung với chén hứng

Lưu lượng nước 70 ml/phút.

Sử dụng ren vặn

Núm được làm bằng Inox, vỏ ngoài bọc nhựa.

Chốt đầu núm quay 360 độ

Có thể kiểm soát lưu lượng nước ở đầu núm uống

Hệ thống uống Impex phù hợp cho nhiều loại gia cầm khác nhau: gà thịt, gà đẻ, gà giống, giúp tiết kiệm, vệ sinh dễ dàng. Hệ thống nước khép kín, giúp cho việc giữ gìn vệ sinh có kết quả tốt nhất cho môi trường khép kín của trại . Luôn luôn đủ nước qua toàn bộ bề mặt sàn.

 

Núm Uống Impex 10024
+ +