Núm Uống Bằng Đồng Phi 27-Swine Drinking cooper Nipple 27

Xuất Xứ: PRC

Loại núm uống chất lượng và bền, cung cấp nước uống cho heo lớn, heo nái.

Nước uống chảy xuống khi heo đẩy vào phần ti của núm.

Núm Uống Bằng Đồng Phi 27

Xuất Xứ: PRC

Loại núm uống chất lượng và bền, cung cấp nước uống cho heo lớn, heo nái.

Nước uống chảy xuống khi heo đẩy vào phần ti của núm.

Num Uong Bang Dong 27

Dễ dàng quản lý nguồn nước cho heo, giảm tối đa mắc bệnh truyền nhiễm thông qua nước.

Dễ dàng lắp ráp.

Tốc độ chảy của núm tùy theo độ phản xạ của heo.

Chất liệu: đồng, giảm thiểu khả năng ăn mòn.

Đường kính: phi 27.

Núm với ống ren trong 27mm.

Núm Uống Bằng Đồng Phi 27-Swine Drinking cooper Nipple 27
+ +