Nhiệt Kế Dung Dịch

Xuất Xứ: PRC

Nhiệt kế đo nhiệt độ dung dịch môi trường nước, nhiệt độ tinh trùng trong quá trình thụ tinh nhân tạo gia súc.

Nhiệt Kế Dung Dịch

Xuất Xứ: PRC

Nhiệt kế đo nhiệt độ dung dịch môi trường nước, nhiệt độ tinh trùng trong quá trình thụ tinh nhân tạo gia súc.

Đặc điểm:

  • Nguyên lý: thủy ngân
  • Thân nhiệt kế bằng thủy tinh
Nhiệt Kế Dung Dịch
+ +