Nhiệt Kế Dung Dịch

Xuất Xứ : PRC

Nhiệt kế đo nhiệt độ dung dịch môi trường nước, nhiệt độ tinh trùng trong quá trình thụ tinh nhân tạo gia súc.
Nguyên lý: thủy ngân
Thân nhiệt kế bằng thủy tinh

Nhiệt Kế Dung Dịch

Xuất Xứ : PRC

Nhiệt kế đo nhiệt độ dung dịch môi trường nước, nhiệt độ tinh trùng trong quá trình thụ tinh nhân tạo gia súc.

Đặc điểm :

  • Nguyên lý : thủy ngân
  • Thân nhiệt kế bằng thủy tinh