Máy đo mật độ tinh trùng

Máy đo mật độ tinh trùng

Máy đo mật độ tinh trùng tự động đếm số lượng tinh trùng chỉ với một liều tinh heo và đánh giá mật độ tinh trùng để điều chỉnh lượng môi trường cần pha.

Máy đo Mật độ Tinh Trùng Chippers 1
Máy đo Mật độ Tinh Trùng Chippers 1

Xuất xứ: hãng Schippers – Hà Lan

Máy đo mật độ tinh trùng cho phép đánh giá mật độ tinh trùng của lợn đực.

Đặc điểm MS Semenmeter Plus:

Nguồn cung cấp: 110-220V. 3 cáp điện khác nhau được cung cấp theo tiêu chuẩn (Anh / Mỹ và chuẩn)

Máy đo mật độ tinh trùng
+ +