Máng tập ăn gà con

Xuất xứ: Việt Nam

Giúp gà con thoải mái lấy thức ăn, không lo thiếu thức ăn

Thức ăn tự rơi ra khi khay hết thức ăn

Máng tâp ăn gà con

Xuất xứ: Việt Nam

Giúp gà con thoải mái lấy thức ăn, không lo thiếu thức ăn

Thức ăn tự rơi ra khi khay hết thức ăn

Sử dụng máng giảm thiểu tối đa lượng thức ăn rơi vãi đối với gà con

Dễ dàng tháo rời để vệ sinh

Máng tập ăn gà con
+ +