Máng tập ăn gà con

Xuất xứ : Việt Nam

  • Giúp gà con thoải mái lấy thức ăn, không lo thiếu thức ăn
  • Thức ăn tự rơi ra khi khay hết thức ăn
  • Sử dụng máng giảm thiểu tối đa lượng thức ăn rơi vãi đối với gà con
  • Dễ dàng tháo rời để vệ sinh

Máng tâp ăn gà con

Xuất xứ : Việt Nam

  • Giúp gà con thoải mái lấy thức ăn, không lo thiếu thức ăn
  • Thức ăn tự rơi ra khi khay hết thức ăn
  • Sử dụng máng giảm thiểu tối đa lượng thức ăn rơi vãi đối với gà con
  • Dễ dàng tháo rời để vệ sinh