Lưỡi Dao Máy Cắt Mỏ Gà

Xuất Xứ : PRC

  • Lưỡi dao dùng cho các máy cắt mỏ gà  để cắt mỏ gà
  • Tùy theo loại, mà người dùng chọn cho máy cắt tự động hay bán tự động

Lưỡi Dao Máy Cắt Mỏ Gà

Xuất Xứ : PRC

  • Lưỡi dao dùng cho các máy cắt mỏ gà  để cắt mỏ gà
  • Tùy theo loại, mà người dùng chọn cho máy cắt tự động hay bán tự động
  • Dễ dàng thay thế và tiện lợi.
  • Để giải quyết vấn đề nan giải  thường thấy: Hiện tượng gà trong một đàn mổ nhau, ăn lòng, ăn thịt nhau; gà đẻ có thể dễ dàng mổ vỡ trứng, mổ hậu môn, làm rách trực tràng.
  • Khi đã xẩy ra hiện tượng trên, sự phát triển thường theo hướng ngày càng tăng và gây thiệt hại về kinh tế
  • có trường hợp không thể tiếp tục công việc chăn nuôi được).