Lưỡi Dao Máy Cắt Mỏ Gà

Xuất Xứ: PRC

Lưỡi dao dùng cho các máy cắt mỏ gà  để cắt mỏ gà

Tùy theo loại, mà người dùng chọn cho máy cắt tự động hay bán tự động

Lưỡi Dao Máy Cắt Mỏ Gà

Xuất Xứ: PRC

Lưỡi dao dùng cho các máy cắt mỏ gà  để cắt mỏ gà

Tùy theo loại, mà người dùng chọn cho máy cắt tự động hay bán tự động

Dễ dàng thay thế và tiện lợi.

Để giải quyết vấn đề nan giải  thường thấy: Hiện tượng gà trong một đàn mổ nhau, ăn lòng, ăn thịt nhau; gà đẻ có thể dễ dàng mổ vỡ trứng, mổ hậu môn, làm rách trực tràng.

Khi đã xẩy ra hiện tượng trên, sự phát triển thường theo hướng ngày càng tăng và gây thiệt hại về kinh tế có trường hợp không thể tiếp tục công việc chăn nuôi được).

Lưỡi Dao Máy Cắt Mỏ Gà
+ +