Kính hiển vi 1 mắt L 500A

Xuất xứ: Trung Quốc
Độ phóng đại max: 640 lần
– Thị kính: 10x hoặc 16x
– Vật kính: có 3 loại 4X/0.10, 10X.0.25, 40X/0.65

Kính hiển vi 1 mắt L 500A

Xuất xứ: Trung Quốc.

Độ phóng đại max: 640 lần.

Thị kính: 10x hoặc 16x.

Vật kính: có 3 loại 4X/0.10, 10X.0.25, 40X/0.65

Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360o và có 3 vị trí lắp vật kính.

Nguồn sáng: đèn dây tóc 15W

Điện áp: 220V/110V

Kính hiển vi 1 mắt L 500A
+ +