Kim tiêm Ngắn Dài

Kim tiêm Ngắn Dài

Xuất Xứ : PRC

Kim tiêm gắn vào các xilanh tiêm cho gia súc, gia cầm

Có các kích thước:

 • 7 ngắn : 7 x 13 mm
 • 9 ngắn : 9 x 13 mm
 • 9 dài : 9 x 20 mm
 • 12 ngắn : 12 x 13 mm
 • 12 dài : 12 x 20 mm
 • 16 dài : 16 x 20 mm

Kim tiêm Ngắn Dài

Xuất Xứ : PRC

Kim tiêm gắn vào các xilanh tiêm cho gia súc, gia cầm

Có các kích thước:

 • 7 ngắn : 7 x 13 mm
 • 9 ngắn : 9 x 13 mm
 • 9 dài : 9 x 20 mm
 • 12 ngắn : 12 x 13 mm
 • 12 dài : 12 x 20 mm
 • 16 dài : 16 x 20 mm

– Nếu tiêm không đúng mũi kim phù hợp với con vật thì:

Không đúng con đường để dẫn truyền thuốc nên sẽ không có được tối đa tác dụng.

Thuốc sẽ trào ra ngoài

Đưa thuốc vào lâu.

Thành các ổ áp – xe…

Kim tiêm Ngắn Dài
+ +