Kim tiêm Ngắn Dài

Xuất Xứ: PRC

Có các kích thước:

 • 7 ngắn: 7 x 13 mm
 • 9 ngắn: 9 x 13 mm
 • 9 dài: 9 x 20 mm
 • 12 ngắn: 12 x 13 mm
 • 12 dài: 12 x 20 mm
 • 16 dài: 16 x 20 mm

Kim tiêm Ngắn Dài

Xuất Xứ: PRC

Kim tiêm gắn vào các xilanh tiêm cho gia súc, gia cầm

Có các kích thước:

 • 7 ngắn: 7 x 13 mm
 • 9 ngắn: 9 x 13 mm
 • 9 dài: 9 x 20 mm
 • 12 ngắn: 12 x 13 mm
 • 12 dài: 12 x 20 mm
 • 16 dài: 16 x 20 mm

Nếu tiêm không đúng mũi kim phù hợp với con vật thì:

Không đúng con đường để dẫn truyền thuốc nên sẽ không có được tối đa tác dụng.

Thuốc sẽ trào ra ngoài

Đưa thuốc vào lâu.

Kim tiêm Ngắn Dài
+ +