Kim tiêm HSW

Xuất Xứ : Đức

Kim tiêm cao cấp dùng trong thú y với đầu gắn khóa luer, có thể tái sử dụng.
Kích cỡ : 16G x 3/4″
Quy cách : 12 kim/vỉ , 12 vỉ/hộp

Kim Tiêm HSW

Xuất Xứ : Đức

Kim tiêm cao cấp dùng trong thú y với đầu gắn khóa luer, có thể tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Kích cỡ : 16G x 3/4″

Quy cách : 12 kim/vỉ , 12 vỉ/hộp

Kim tiêm HSW
+ +