Kim tiêm HSW

Xuất Xứ: Đức

Kim tiêm cao cấp dùng trong thú y với đầu gắn khóa luer, có thể tái sử dụng.

Kích cỡ: 16G x 3/4

Quy cách: 12 kim/vỉ, 12 vỉ/hộp

Kim Tiêm HSW

Xuất Xứ: Đức

Kim tiêm cao cấp dùng trong thú y với đầu gắn khóa luer, có thể tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Kích cỡ: 16G x 3/4″

Quy cách: 12 kim/vỉ, 12 vỉ/hộp

Kim tiêm HSW
+ +