Kim Tiêm G Các Loại (Veterinary needle)

Kim Tiêm G Các Loại

Xuất xứ : PRC

  • Kim tiêm dùng trong thú y, có thể tái sử dụng.
  • Chất liệu : Inox
  • Hộp nhựa cứng, bảo quản kim thất thoát
  • Kích thước : 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G

Kim Tiêm G Các Loại

Xuất xứ : PRC

  • Kim tiêm dùng trong thú y, có thể tái sử dụng.
  • Chất liệu : Inox
  • Hộp nhựa cứng, bảo quản kim thất thoát
  • Kích thước : 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G
Kim Tiêm G Các Loại (Veterinary needle)
+ +