Kim Tiêm G (Veterinary needle)

Kim Tiêm G Các Loại

Xuất xứ: PRC

Chất liệu: Inox

Kích thước : 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G

Kim Tiêm G

Xuất xứ: PRC

Kim tiêm dùng trong thú y, có thể tái sử dụng.

Chất liệu: Inox

Hộp nhựa cứng, bảo quản kim thất thoát

Kích thước: 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G

Kim Tiêm G (Veterinary needle)
+ +