Giá nhảy heo nọc FT

Xuất xứ: Việt Nam

Là giá cho heo nọc nhảy được bảo phủ bởi lớp nhựa bền có cảm giác như lưng con heo nái để  lấy tinh dịch.

Giá nhảy heo nọc FT

Xuất xứ: Việt Nam

Là giá cho heo nọc nhảy được bảo phủ bởi lớp nhựa bền có cảm giác như lưng con heo nái để  lấy tinh dịch.

Có thể điều chỉnh chiều cao (từ 61 đến 75 cm) bằng các chân trung tâm

Bề mặt sàn ổn định và vững chắc với lớp chống trượt

Giá có thể dễ dàng gắn liền với sàn

Giá nhảy được trang bị chân trước hỗ trợ vững chắc thêm cho heo trong quá trình lấy tinh

Huấn luyện heo đực giống:

– Tuổi huấn luyện

Heo ngoại phải 8-10 tháng tuổi và đạt trọng lượng 80-100 kg

Heo đực nội phải 5-6 tháng tuổi và đạt trọng lượng 40-50 kg

Heo đực lai phải 7-8 tháng tuổi và đạt trọng lượng 60-70 kg

– Điều kiện huấn luyện

Nơi huấn luyện: có thể huấn luyện đực giống tại chuồng. Tuy nhiên cần phải đảm bảo an toàn cho đực giống và người huấn luyện.

Người huấn luyện: Phải có tính kiên nhẫn, chịu đựng

Dụng cụ huấn luyện: tinh nguyên, bao bố, găng tay 

Giá nhảy heo nọc FT
+ +