Đũa Thủy Tinh

Xuất xứ: PRC

Dùng để khuấy tinh nguyên và môi trường pha tinh trong công tác thụ tinh nhân tạo heo
Được sản xuất từ thủy tinh khi tiếp xúc với dung dịch không làm biến chất của dung dịch pha tinh

Đũa Thủy Tinh

Xuất xứ: PRC
Dùng để khuấy tinh nguyên và môi trường pha tinh trong công tác thụ tinh nhân tạo heo
Được sản xuất từ thủy tinh khi tiếp xúc với dung dịch không làm biến chất của dung dịch pha tinh