Đũa Thủy Tinh

Xuất xứ: PRC

Dùng để khuấy tinh nguyên và môi trường pha tinh trong công tác thụ tinh nhân tạo heo

Đũa Thủy Tinh

Xuất xứ: PRC

Dùng để khuấy tinh nguyên và môi trường pha tinh trong công tác thụ tinh nhân tạo heo.

Được sản xuất từ thủy tinh khi tiếp xúc với dung dịch không làm biến chất của dung dịch pha tinh.

Đũa Thủy Tinh
+ +