Chén uống 1 quai

Xuất Xứ : Việt Nam

Chén uống cho gà giúp bà con hứng nước ở các núm uống trong hệ thống uống tự động, hạn chế tràn , rò rỉ hay sánh nước ra nền chuồng

Chén Uống 1 Quai

Xuất Xứ : Việt Nam

  • Chén uống cho gà giúp bà con hứng nước ở các núm uống trong hệ thống uống tự động, hạn chế tràn , rò rỉ hay sánh nước ra nền chuồng
  • Tháo lắp dễ dàng thuận tiện cho việc vệ sinh đồng thời cải thiện môi trường vệ sinh chuồng trại