Chén uống 1 quai

Xuất Xứ: Việt Nam

Chén uống cho gà giúp bà con hứng nước ở các núm uống trong hệ thống uống tự động, hạn chế tràn, rò rỉ hay sánh nước ra nền chuồng

Chén Uống 1 Quai

Xuất Xứ: Việt Nam

Chén uống cho gà giúp bà con hứng nước ở các núm uống trong hệ thống uống tự động, hạn chế tràn, rò rỉ hay sánh nước ra nền chuồng

Tháo lắp dễ dàng thuận tiện cho việc vệ sinh đồng thời cải thiện môi trường vệ sinh chuồng trại

Chén uống 1 quai
+ +