Cây hỗ trợ gieo tinh

Xuất xứ: Trung Quốc

– Làm giá đỡ giữ cây phối tinh và lọ đựng tinh cho heo khi thực hiện thụ tinh nhân tạo

– Dễ dàng đặt vào lợn nái từ trên cao, linh hoạt.

Cây hỗ trợ gieo tinh

Xuất xứ: Trung Quốc

– Làm giá đỡ giữ cây phối tinh và lọ đựng tinh cho heo khi thực hiện thụ tinh nhân tạo

– Đai hỗ trợ thụ tinh nhân tạo có trọng lượng nhẹ .

– Dễ dàng đặt vào lợn nái từ trên cao, linh hoạt , tiết kiệm sức lao động cho nhà chăn nuôi

– Giá đỡ sẽ ép vào hai bên hông của lợn và hầu như không di chuyển khi lợn nái di chuyển.

– Các phản xạ của nái được cải thiện do sức ép của giá đỡ..Do đó cải thiện sự hấp thụ tinh của heo nái

Cây hỗ trợ gieo tinh
+ +