Cây hỗ trợ gieo tinh

Xuất xứ: Trung Quốc

Làm giá đỡ giữ cây phối tinh và lọ đựng tinh cho heo khi thực hiện thụ tinh nhân tạo

Dễ dàng đặt vào lợn nái từ trên cao, linh hoạt.

Cây hỗ trợ gieo tinh

Xuất xứ: Trung Quốc

Làm giá đỡ giữ cây phối tinh và lọ đựng tinh cho heo khi thực hiện thụ tinh nhân tạo.

Đai hỗ trợ thụ tinh nhân tạo có trọng lượng nhẹ.

Dễ dàng đặt vào lợn nái từ trên cao, linh hoạt, tiết kiệm sức lao động cho nhà chăn nuôi.

Giá đỡ sẽ ép vào hai bên hông của lợn và hầu như không di chuyển khi lợn nái di chuyển.

Các phản xạ của nái được cải thiện do sức ép của giá đỡ. Do đó, cải thiện sự hấp thụ tinh của heo nái.

Cây hỗ trợ gieo tinh
+ +