Cây hỗ trợ gieo tinh nhựa

Xuất xứ: PRC

Làm giá đỡ giữ cây phối tinh và lọ đựng tinh cho heo khi thực hiện thụ tinh nhân tạo

Đai hỗ trợ thụ tinh nhân tạo có trọng lượng nhẹ.

Cây hỗ trợ gieo tinh nhựa

Xuất xứ: PRC

Làm giá đỡ giữ cây phối tinh và lọ đựng tinh cho heo khi thực hiện thụ tinh nhân tạo.

Đai hỗ trợ thụ tinh nhân tạo có trọng lượng nhẹ.

Dễ dàng đặt vào lợn nái từ trên cao, linh hoạt, tiết kiệm sức lao động cho nhà chăn nuôi

Giá đỡ sẽ ép vào hai bên hông của lợn và hầu như không di chuyển khi lợn nái di chuyển.

Các phản xạ của nái được cải thiện do sức ép của giá đỡ..Do đó cải thiện sự hấp thụ tinh của lợn nái.

Cây hỗ trợ gieo tinh nhựa
+ +