Bột pha OPTIM-I.A 3 ngày tối ưu

Bột pha OPTIM-I.A 3 ngày tối ưu

Xuất xứ: Tây Ban Nha.

  • Độ pH tối ưu 6,9 – 7,5;
  • Thời gian ổn định sau khi pha 15 – 20 phút;
  • Độ thẩm thấu tối ưu (mOsm / kg) 325 – 335.
  • Gói cần cho pha 1 lít dung dịch: 46,5 g.

Bột pha OPTIM-I.A 3 ngày tối ưu

Xuất xứ: Tây Ban Nha.

Độ pH tối ưu 6,9 – 7,5;

Thời gian ổn định sau khi pha 15 – 20 phút;

Độ thẩm thấu tối ưu (mOsm / kg) 325 – 335.

Gói cần cho pha 1 lít dung dịch: 46,5 g.

Là môi trường nâng cấp từ BIO Pig với nhiều bộ đệm hơn và tăng cường khả năng kháng khuẩn, từ đó làm tăng mức độ an toàn. Khuyến cáo sử dụng liều tinh trong 72 giờ đầu sau khi pha.

Là sản phẩm được tối ưu cho chất lượng – thời gian bảo quản – giá thành.

Phối hợp 2 loại kháng sinh phổ rộng bảo vệ tinh dịch trong trung hạn.

Bột pha OPTIM-I.A 3 ngày tối ưu
+ +