Bột pha 3 ngày Bio pig

BỘT PHA 3 NGÀY BIO PIG

Xuất xứ: Tây Ban Nha.

Là môi trường BTS tăng cường, được thiết kế để pha loãng tinh dịch heo và bảo quản liều tinh trong khoảng thời gian 72 giờ; bảo vệ trước vi khuẩn với một loại kháng sinh phổ rộng.

  • Độ pH tối ưu 6,9 – 7,5;
  • Thời gian ổn định sau khi pha: 15 – 20 phút;
  • Độ thẩm thấu: tối ưu (mOsm / kg) 325 – 335.
  • Gói cần cho pha 1 lít dung dịch: 46,2 g.

BỘT PHA 3 NGÀY BIO PIG

Xuất xứ: Tây Ban Nha.

Độ pH tối ưu 6,9 – 7,5.

Thời gian ổn định sau khi pha: 15 – 20 phút.

Độ thẩm thấu: tối ưu (mOsm / kg) 325 – 335.

Gói cần cho pha 1 lít dung dịch: 46,2 g.

Là môi trường BTS tăng cường, được thiết kế để pha loãng tinh dịch heo và bảo quản liều tinh trong khoảng thời gian 72 giờ, bảo vệ trước vi khuẩn với một loại kháng sinh phổ biến.

Bột pha 3 ngày Bio pig
+ +