Bột pha 3 ngày Bio pig

BỘT PHA 3 NGÀY BIO PIG

Xuất xứ: Tây Ban Nha.

Là môi trường BTS tăng cường, được thiết kế để pha loãng tinh dịch heo và bảo quản liều tinh trong khoảng thời gian 72 giờ; bảo vệ trước vi khuẩn với một loại kháng sinh phổ rộng.

  • Độ pH tối ưu 6,9 – 7,5;
  • Thời gian ổn định sau khi pha: 15 – 20 phút;
  • Độ thẩm thấu: tối ưu (mOsm / kg) 325 – 335.
  • Gói cần cho pha 1 lít dung dịch: 46,2 g.

BỘT PHA 3 NGÀY BIO PIG

Xuất xứ: Tây Ban Nha.

Là môi trường BTS tăng cường, được thiết kế để pha loãng tinh dịch heo và bảo quản liều tinh trong khoảng thời gian 72 giờ; bảo vệ trước vi khuẩn với một loại kháng sinh phổ rộng.

  • Độ pH tối ưu 6,9 – 7,5;
  • Thời gian ổn định sau khi pha: 15 – 20 phút;
  • Độ thẩm thấu: tối ưu (mOsm / kg) 325 – 335.
  • Gói cần cho pha 1 lít dung dịch: 46,2 g.