Bột xử lý tạp chất

Bột kiểm soát khuẩn

Xuât xứ: Tây Ban Nha.

Là sản phẩm đặc biệt dùng trước khi lấy tinh nhằm nhanh chóng vệ sinh tinh dịch và kiểm soát nhiễm khuẩn trước khi pha loãng tinh dịch trong các môi trường pha tinh thông thường.

Xuất xứ: Tây Ban Nha.
Là sản phẩm đặc biệt dùng trước khi lấy tinh nhằm nhanh chóng vệ sinh tinh dịch và kiểm soát nhiễm khuẩn trước khi pha loãng tinh dịch trong các môi trường pha tinh thông thường.
Bột xử lý tạp chất
+ +