Bộ gieo tin nái rạ Magaplus-S

Bộ gieo sâu nái rạ Magaplus- S

Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bộ gieo sâu nái rạ với độ dẻo tối ưu đảm bảo đặt liều đúng vị trí và chính xác
Kích thước: 740mm – đường kính 3,7mm
1000pcs/thùng

Bộ gieo sâu nái rạ Magaplus- S

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Bộ gieo sâu nái rạ với độ dẻo tối ưu đảm bảo đặt liều đúng vị trí và chính xác

Kích thước: 740mm – đường kính 3,7mm

Đóng gói: 1000pcs/thùng

Bộ gieo tin nái rạ Magaplus-S
+ +