Bình bê bú 2.5 lít EU

Xuất Xứ : Hãng Schippers Hà Lan

Bình uống có tay cầm để bú sữa hoàn toàn phù hợp với bê sơ sinh.
Van cấp khí 3 tốc độ độc đáo giúp kiểm soát dòng sữa dễ dàng
Dung tích : 2.5 lít

Danh mục:

Bình bê bú 2.5 lít EU

Xuất Xứ : Hãng Schippers Hà Lan

  • Bình uống có tay cầm để bú sữa hoàn toàn phù hợp với bê sơ sinh.
  • Van cấp khí 3 tốc độ độc đáo giúp kiểm soát dòng sữa dễ dàng
  • Dung tích : 2.5 lít

Đặc điểm :

  • Được trang bị 1 núm bê độc đáo và mỗi núm có 2 lỗ thông sữa.
  • Khi được bú, núm vú tiết ra sữa theo dòng hình chữ V trong miệng của con bê => kích thích vị giác và nhanh chóng quen bú sữa bình
  • Tay cầm độc đáo, có thể đứng trước hoặc sau để cho bê bú sữa
  • Núm vú được gắn thấp thuận lợi cho việc bê bú hết sữa trong bình.

				
Bình bê bú 2.5 lít EU
+ +