1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

– Farmtech cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách liên hệ nhằm mục đích: 
• Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của quý khách với chúng tôi;
• Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch Vụ hay Trang web của Chúng tôi, cũng như tài khoản Người Dùng của bạn và mối quan hệ với Chúng tôi; 
• Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ 
• Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng
• Dành cho mục đích Tiếp Thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho quý khách theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử.
• Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái khác.

2) Phạm vi sử dụng thông tin:

– Khi quý khách tương tác với chúng tôi thông qua: các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử; 
– Khi quý khách thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của chúng tôi;
– Khi quý khách cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại; 
– Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn: 
• Họ tên 
• Địa chỉ email 
• Ngày sinh 
• Địa chỉ liên hệ 
• Số điện thoại di động 
– Lưu ý: Khi quý khách không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi, việc sử dụng Dịch vụ của quý khách có thể sẽ bị ảnh hưởng.

3) Thời gian lưu trữ thông tin:

– Thông tin liên hệ của quý khách sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian cộng tác.

4) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

– Toàn bộ thông tin của khách hàng liên hệ với Farmtech đều được bảo mật; chỉ có Farmtech và khách hàng có quyền tiếp cận thông tin nguồn thông tin này.
– Trong một số trường hợp, Farmtech có thể cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ 3 liên quan đến việc vận chuyển, giao nhận sản phẩm, dịch vụ. 

5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

– Khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi để tra cứu về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình bằng cách:
– Gởi email đến địa chỉ: info@farmtechvn.com
– Gọi điện thoại đến Hotline: (028) 3995 5566

6) Phương thức và công cụ để chỉnh sửa các thông tin đã cung cấp:

– Để đăng ký và chỉnh sửa thông tin, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ: info@farmtechvn.com, ghi rõ nội dung cần thay đổi.
– Đối với yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, sau khi chúng tôi có đầy đủ thông tin yêu cầu từ quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa chậm nhất trong vòng 30 ngày. 

7) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan:

– Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của chúng tôi hoặc các thông tin khiếu nại khác, xin vui lòng gởi email đến: info@farmtechvn.com
– Gọi điện thoại đến Hotline: (028) 3995 5566
– Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý tất cả phàn nàn hoặc khiếu nại của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.